İLETİŞİM 0262 643 74 47

Bizden Haberler

KAZAN DAİRESİNDE DİKKAT EDİLECEKLER

KAZAN DAİRESİNDE DİKKAT EDİLECEKLER

Kazan Dairelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Kazanların doğalgazlı kullanımlarda yerleştirilecekleri kazan dairelerinde, baca, ve tesisat özellikleri TSE standartlarında ve gaz idaresinin yönetmeliklerinde kurallara bağlanmıştır. Benzer şekilde sıvı yakıtlı kullanımlarda da kazan daireleri, bacalar ve tesisat özellikleri TSE standartlarında belirlenmiştir.

Kazanın emniyetli ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için bu kurallara kesinlikle uyulmalıdır. Kazanlar ancak standartlara uygun bir kazan dairesine yerleştirilebilir ve tesisata bağlanabilir. Uygun olmayan kazan dairesi ve tesisatla ilgili eksikliklerden doğabilecek işletme sorunlarından üretici ve satıcı firmalar sorumlu değildir.

Kazan dairelerinde kurallar

Kazan Dairelerinde Dikkat Edilecekler

– Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan kazan dairesi ve tesisat bağlantıları ile ilgili tavsiyelerle standartlar ve yönetmelikler arasında farklar varsa standartlar ve yönetmelikler geçerlidir.

– Kazan yakınında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulunmamalı, kazan dairesinde bu türden maddeler depolanmamalıdır.

– Kazan brülörü yanma için gerekli havayı ortamdan alır. Bu nedenle kazan dairesinin hava giriş ve çıkış menfezi ile doğal veya cebri olarak havalandırılması gerekir. Kazan çalışırken bu menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır.

– Kazan dairesinde kısa devre yapacak veya ark çıkarabilecek bozuk elektrik anahtarları, prizler, kablolar vb. hemen yenilenmelidir.

– Kazan dairesinin taban ve duvarlarının ıslanması engellenmelidir. Kazan suyunun gerektiğinde boşaltılması için kazanla drenaj arasına bir bağlantı yapılmalıdır.

– Kazana ve tesisata gerektiğinde su beslemesi yapılabilmesi için kazanın yanına bir besleme su hattı yapılmalıdır. Elektrik tesisatına ve aksamına, özellikle brülöre su sıçramamasına dikkat edilmelidir.

– Kazan dairesi, görevli olmayanların girmesini engellemek için kapalı olmalı.

– Ancak acil durumlarda kazana veya tesisata müdahale edebilmek için yedek anahtar bulundurulmalıdır.

– Kalorifer kazanları yaşama alanlarına yerleştirilemez. kazanlar, ancak uygun olarak havalandırılan özel bir kazan dairesine yerleştirilmelidir.

– Havalandırma menfezleri her zaman açık durumda olmalı, doğrudan dış ortama açılmalıdır. Üst ve alt havalandırma menfezlerinin kesitleri aşağıdaki gibi belirlenir.

– Alt Havalandırma Menfezi Kesiti (dm² ) = Kapasite (kW) / 23
– Üst Havalandırma Menfezi Kesiti (dm² ) = Kazan Yüzeyi (m²) / 10
– Ayrıca ana yakıcıya giren havanın kazan yüzeyindeki hızının, kazanın 1 m’sinde 1,5 m/sn ‘yi geçmeyecek şekilde olması gerekir.

 

 

Kalorifer Kazanını Güvenli ve Verimlik Kullanmak

Kalorifer kazanını güvenli ve verimlik kullanmak, enerji tasarrufu sağlamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

– Döküm dilimli kazanlar parçalar halinde teslim edilir ve yerinde montajı yapılır. Çelik gövdeli kazanların montajı fabrikada yapılır, tek parça halinde teslim edilir. Kazanlar teknolojileri gereği kullanıcılar ya da uzman olmayan kişiler tarafından monte edilemez, Aksi halde maddi zararlar meydana gelebilir.

– Döküm dilimli kazanlar, kazan dairesinde kazanın yerinin değiştirilmesi gerektiğinde tümüyle sökülebilir ve yeni yerine montajı yapılabilir. Kazanın sökülmesi işlemlerinin de yetkili servislerince yapılması önerilir. Aksi halde kazan zarar görebilir.

– Kazanın tesisat,, elektrik ve baca bağlantıları uzman kişilerce yapılmalıdır.

Kazan Dairesi 20

– Kazanın oturacağı zemin düzgün ve kazan ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta olmalı, kazan özellikleri montaj talimatlarında belirtilen bir kaide ve sac levha üzerine yerleştirilmelidir.

– Montaj, bakım ve onarım işlemleri için kazanın etrafında, montaj talimatlarında belirtilen boşluklar bırakılmalıdır.

– Kazanlarının işletmeye alınması, gerekli ayarlarının ve ilk çalıştırma kontrollerinin yapılması uzmanlık gerektirir. Kazanların işletmeye alınması için eğitilmiş marka servisleri yetkilidir.

Kalorifer Kazanını Doğru Yakma

– Kazan sıcakken tesisata veya kazana su beslemesi yapmayınız. Kazan suyu sıcaklığının 40 º C’ın altına düşmesini bekleyiniz.

– Kazan aşırı sıcaklık nedeniyle otomatik olarak durmuşsa kazanı yeniden çalıştırmak için kazana soğuk su beslemesi yapmayınız. Bu işlem döküm dilimlerde çatlamaya neden olabilir. Kazanın soğumasını bekleyerek yeniden çalıştırmayı deneyin, eğer çalışmıyorsa lütfen servisini arayınız.

Kalorifer Kazanını Verimlik Kullanmak

– Çalışma sırasında kazanın ön kapağı tam kapalı ve brülör bağlantıları tam sıkı olmalıdır.

– Çalıştırma sırasında brülör ateşleme yapmazsa ve kazan durursa, brülörün ya da kazanın yanma odasının kontrolü için çıplak alev kullanılmamalı, kontroller elektrik ışığı ile yapılmalıdır.

– kazan, uzun süre kullanılmayacaksa kazan kontrol paneline gelen elektrik beslemesi ana şalterden kesilmelidir.

– Kazanın kullanılmadığı dönemlerde (örneğin yaz mevsiminde) sirkülasyon pompalarının kireçlenme nedeniyle sıkışmasını önlemek için ayda bir kez 5 dakika süreyle çalıştırınız.

– Kazana veya brülöre her hangi bir müdahalede bulunmadan önce kontrol panosuna gelen elektrik enerjisi kesilmeli, işlemler sırasında elektrik beslemesi kontrol altında, emniyet önlemleri alındıktan sonra yapılmalıdır.

– Kazanın kumanda panosu ve elektrik bağlantıları kazan üzerindeki kapalı bir kumanda panosu ile güvenlik altına alınmıştır. Kumanda panosu ancak uzman kişilerce açılabilir.

– Kazan ve brülörün periyodik ve yıllık bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır. Doğalgaz temiz bir yakıttır. Kazan içinde, duman kanallarında , davlumbaz ve baca bağlantısında aşırı bir kirlenme yapmaz.

Kalorifer Kazanını Kullanımda Aşırı Kirlenme

Sıvı yakıtlı kullanımlarda, yakıt ve yanma kalitesi iyi değilse aşırı kirlenme olabilir. Bazı markaların kazanları üstün yakma teknolojisi ile doğalgazlı ve sıvı yakıtlı kullanımlarda aşırı bir kirlenmeye neden olmaz. Ancak buna bakılarak, kazan ve brülörün fazla kirlenmediğini öne sürerek bakımlarının düzenli yapılmasından kaçınmamak gerekir. Bakım kazanın veriminin sürekli yüksek tutulması, olabilecek arızaların önceden giderilebilmesi ve cihazların ömürlerinin uzatılması için gereklidir. Bu husus asla unutulmamalıdır.

– Kazanların onarımı ve bakımı uzmanlık gerektirir. Bu kılavuzda, kullanıcının yapması gereken kullanım ve bakım işlemleri açıklanmıştır. Bu işlemler dışında, kullanıcı veya uzman olmayan kişiler çalıştırmak, bakımını yapmak vb. gibi nedenlerle kazanın hiçbir parçasına veya ayarlarına dokunulmamalıdır.

– Bakım ve onarımlarda mutlaka marka tarafından önerilen ve sağlanan orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

– Kazan ceketleri, kazan dururken ve soğukken ıslak ve sabunlu bir bezle temizlenebilir. Ancak brülör kuru ve temiz bir bezle silinmelidir. Kazan ve brülör temizliğinde deterjan vb. gibi aktif temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.


İletişim Bilgileri

  • Adres: MEVLANA MAHALLESİ 854 SOKAK NO:1 KAT:2 - GEBZE/KOCAELİ
  • Telefon: İLETİŞİM 0262 643 74 47
  • Fax: 0262 643 74 47
  • Email: info@komsuinsaat.com.tr
KOMŞU İNŞAAT

© 2016. KOMŞU İNŞAAT www.www.komsuinsaat.com.tr