İLETİŞİM 0262 643 74 47

Bizden Haberler

TARLAYA EV YAPMAK İÇİN

TARLAYA EV YAPMAK İÇİN

Tarlaya Ev Yapmak için İzin Gerekir mi? Köye Ev Yapma Şartları

Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan, tarımsal amaç dışında kullanılamaz, planlanamaz, köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemez. Ancak belirli şartlar üzerinde tarla üzerine özel bağ evi konut yapmak için belirttiğimiz kuralların içinde kendinize uygun bir bağ evi oluşturabilirsiniz..

  • EMLAK SÖZLÜĞÜ

Tarlaya Ev Yapmak için İzin Gerekir mi? Köye Ev Yapma Şartları

  •  
  •  
  •  

Bu şartları aşağıda belirttiğimiz yapı şartlarına uygunluk sağladığında tarlanıza bağ evi yaptırabilirsiniz.

Belediye ve diğer alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanların, civarında yapılacak konut, tesis vb. niteliği olmayan imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılan bağ gibi köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak berber, manav, bakkal gibi köy halkı tarafından açılan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı alınmaz. Ancak, tarım ve hayvancılık amaçlı (bağ evi) yapıları için ruhsat alınarak inşa edilmesi zorunludur.

-- İmar durumunun olumlu olması,

-- Belediyeler tarafından verilen imar durumu ve imar izni maliyeti,

-- Tarladaki alanın yüzde 5’i kadar alana bağ evi yapılması için izin verilmektedir. Tarlanın toplam alanının ancak yüzde 5’inde yapılaşma olması yönünde izin verilir,

-- Tarlaya bağ evi yapma şartlarında, inşaat ve tarım alanlarının toplamının 250 metrekareyi geçmemiş olması gerekmektedir,

-- Yolun, parselin sınırlarına 5 metreden daha fazla yaklaşmaması, durumunda bağ evlerinin yapılmasına izin verilir.

-- 50 metre ve 2 kat şartını geçmeyecek yükseklikte yapılmasıdır.

Tarlaya Ev yapmak İçin İzin Nereden Alınır?

Tarlanıza ve tarım arazilerinize ev mi yaptırmak istiyorsunuz? Araştırmalarımızın sonucunda, kanunlar gereğince tarlanın toplam alanının yüzde 5 kadarına inşaat yapılmasına izin veriliyor.

Yüzde 5 in üzerinde yapılan yapılar kaçak olarak nitelendirilmektedir.Yönetmelik gereğince bu yapıtların tapu kadastro veya tapu haritasında bulunan bir yola, yapılan arazinin en az 25 metre cephesinin bulunması gerekiyor.

Tarlaya yapılacak inşaat 250 metrekare. Tarla alanı ne kadar olursa olsun, 250 metrekareden fazla alana sahip inşaat yapılamıyor.Aksi takdirde verilen yüzde 5 lik dilimi üzerinde inşa edilen yapı, kaçak olarak nitelendiriliyor. 

Ayrıca Bunun için bulunduğunuz ikametgah adresiniz ve arazinizin kayıtlı olduğu belediyelerden bilgilerinizi, imara uygunluk, imar izni ve belge işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Tarım Arazisine Bağ Evi Yapmak

Tarım arazileri Türkiye genelinde imarsız arsalar olarak kabul ediliyor. İmar Kanunu tarlaların üstündeki konut ya da her hangi bir ofis inşaatına müsaade etmiyor.

Tarla üzerinde ev inşası yapılabiliyor, ancak bunların belli başlı kuralları vardır, bu kurulların dışına çıkıldığında hukuka aykırı bir durum söz konusu ortaya çıkıyor.

Bu kurallar ise, yukarıda belirttiğimiz gibi Prefabrik ev şartları ile aynı içeriktedir. Ancak onları ayıran birkaç kural vardır.

Buna örnek verecek olursak, 5 dönüme yakın tarlası olan bir kişi tarlasının 100 metrekareye kadar konut yapabilir. Bu tarla üzerine prefabrik yapı da olabilirdi ancak bu kurallara bakıldığında sadece 5.000 metrekare ve altında olan tarlalara herhangi bir yapı yapmak mümkün olmuyor. Yani bir tarlaya ev inşa etmek istiyorsanız tarlanın en az 5 bin metrekareden daha fazla olması gerekir.

Tarlaya Bağ Evi Yaptırmak Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bağ evlerini yapmak için önce tarlanızın imar açık hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olunmalı ve tüm yasal olan süreçler araştırılmalıdır.

Tarla içerisindeki bağ evini oluştururken olması gereken belge ve esaslar aşağıda anlatılmıştır.

-- En az 1 adet oturma odası,

-- 1 adet yatak odası.

-- 1 adet mutfak.

-- 1 adet banyo.

-- 1 tuvalet.

-- Arazinin tapusu.

-- Arazinin yapısını değiştirdiğinize dair izin belgesi.

-- Gayrimenkul yapımına uygun olduğuna dair Belediyeden alınan belge.

-- Arazi sahibinin kimlik bilgileri.

Tarlanızı bağ evine dönüştürmek için bu yapıları oluşturmak ve belgeleri belediyelere teslim etmeniz gerekir.

Tarlaya Bağ Evi Yaptırmak İçin İmar İzin Nasıl Alınır?

Bağ evi, hobi bahçesi evleri için imar izni almak isteyenler, öncelikle gerekli şartlarda olması gerekmektedir. Ardından tarlaya bağ evi yapma şartlarını karşılayan gerekli belgeleri olması gerekir.

Daha sonra tarlanın kayıtlı olduğu belediyeye gitmeli, tarlanın tapusu, tarla ile ilgili belgeler ve eğer işlemini tarla sahibi dışında başkası ilgileniyorsa vekaletnamesi istenmektedir.

İmar izni maliyeti için gerekli bilgi ise yine belediyelerden alınır. Bağ, bahçe, zeytinlik gibi mülkler tarla niteliği taşımaktadır. İmarı olmayan toprak anlamına gelen tarla üzerine konut yapımına gelmektedir.

Fakat bazı durumlarda özel amaçlı küçük yapılar yapılabilir. Tarlaya yapılabilecek yapı ile ilgili şartlar vardır.

Bu şartlar;

-- İnşaat alanının kat sayısı yüzde 5’i geçmeyecek şekilde olmalı.

-- Yol ve parselin sınırlarına 5 metreden fazla yakın olmaması koşulu ile ev inşaatına izin verilebilir.

-- Yapı inşaat alanı toplamda kesinlikle 250 metre kareyi geçmemeli.

-- Saçak seviyelerinin verilen zeminden yüksekliği 6.30- 6.50 metreyi ve 2 katı aşılmamalıdır.

Bahçeye Prefabrik Ev Yapmak İçin Gerekli Belgeler

İmarsız arsaya prefabrik ev yapılır mı? Ve gerekli belgeler nelerdir? Araştırmalarınızı derledik.

Bahçelere prefabrik ev yapılabilir, ancak oluşturulması gereken bazı şartlar vardır, bu şartların tümünü karşılayabildiğimiz takdirde, imarsız bir arsada da prefabrik ev sahibi olabilirsiniz. 

Peki bu şartlar nelerdir? Gelin inceleyelim;

-- İmarsız arsaya prefabrik yapmak için gereken ilk şeylerden biri, bahsi geçen arsanın cephesinin yola olması gerekmektedir.

--Yola cephesi olmayan parsellere çeşitli uygulamalarla yol cephesine çevrilmediği sürece, arsanın yapılı bir arsaya dönüştürülmesine izin verilmiyor.

-- Altyapı sorunu ile karşılaşmamak adına belirtilen önemli hususlar Ev yapılmadan önce tüm altyapı kontrollerinin kesin bir şekilde sağlanması gerekiyor.

-- Son bir temel şart ise arsanın bulunduğu belediye ile konu üzerine görüşmeniz gerekiyor: arsanın mutlaka sorgulatılması gerekiyor.

-- Prefabrik yapılar, İmar Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde kanunun tanımına uyan bir yapı olarak görülüyor.

-- Prefabrik evlerin imarsız arsaya yapılması için bu tür şartların sunulmasının sebebi de bu, prefabrik evler de geleneksel yapılarla aynı tanıma girdiği için farklı bir durum söz konusu olmuyor.

Bağ evi yapmak için gerekli belgeler

-- Yapı izin dilekçesi

-- Tapu belgesi

-- Koordinatlı plan örneği (Kadastro’dan)

-- Nüfus cüzdanı

-- İkametgah

Yapılacak yapının yoldan ve komşu yerlerden çekme mesafelerine ilişkin Köy İhtiyar Heyet kararı, İlçe Özel İdaresi’ nden projenin onaylatılması izin yazısının alınması ile, inşaata başlanması için karar alınması gerekir.

Köy İhtiyar Heyeti kararı alınarak, alınan belgenin İlçe Özel İdaresi’ne gönderilmesi gerekir. Yeni düzenlenen yasalara göre belirli yapılar için ruhsat gerekmiyor.

Örneğin, Köy alanlarında yapılan bakkal, berber gibi köy halkına hizmet veren yapılar için yapı ruhsat alınması gerekmez.

İlgili kanunda belirtilen kapsamlar ruhsat gerektirmeyen yapılar hakkında bilgi edinerek, ruhsata gerek duymadan inşaata başlayabilir. Fakat ev yapmak ve yaşam alanları için yapı ruhsatı alınması gerekiyor.

 

 

Tarlaya, Tarım Arazisine Ev Yapılır mı ?

 

Bugün çok merak edilen,Tarlaya kaç metrekare ev yapılır, tarlaya ev yapılır mı gibi sorulara cevap vereceğiz,
Herkesin bildiği gibi, İmar Kanunu tarlaların üstündeki konut yada her hangi bir ofis inşaatına müsade etmiyor,
Ama sadece belirli sınırlardaki alanlara belirli yapıların inşaatına izin verilebiliyor. Peki bu sınırlar nelerdir ?

Tarlalar , İmar Mevzuatında “imarsız arsa” olarak geçmektedir.

Tarlaya yapılabilecek yapı ile ilgili maddeler İmar mevzuatında açıkca söylenmiştir peki bu maddeler nelerdir?

– İnşaat yapılacak alan arsanın yüzde 5’ini geçmeyecektir.

– Yapılan ev yada inşaat alanı toplamda kesinlikle 250 m2 yi geçmeyecektir.

– Saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) metreyi veya 2 katı aşmayacaktır.

– Yol ve parselin sınırılarına 5 metreden fazla yakınlaşmamak koşulu ile ev inşaatına izin veriliyor…

Hadi gelin birde şimdi bunu örnekleyelim,

Örneğin Alinin 5 dönüm bir tarlası var,

4 dönümün yüzde 5 ‘i nedir ? 4000*0,05 = 200 metrekare alan yapabilmektedir.

Yani tarlanızın üstüne 200 metrelik bir prefabrik ev inşa edebilirsiniz gibi gözüküyor, ama öyle değil,

Şimdi, 4 dönümün üzerinden bir hesap yaptık ve sonuç 200 metrekare çıktı. Hesaba göre 200 m2 ev yapabiliyorduk fakat öyle değil dedik. Sebebi nedir ?

Önemli Nokta : Mevzuat insanı yanıltabiliyor , bizde ilk okuduğumuzda yanıldık.
*** Tarla vasıflı araziler kesinlikle 5000 m2 nin altına inemez.
– Bu ne demek , arsanız tam 5000 m2 olsa bile siz oraya ev yapamazsınız!
– Bunun sebebi de oraya bir yapı inşa ettiğinizde kalan alan 5000 m2 nin altına düşmüş oluyor.
– Burdan da anlaşılacağı gibi 2 -3 dönüm tarlalara ev yapılamıyor.
– Yaparsanız ve tespit edilirse tutanak tutulup ceza kesilebilir.
– Ama tarlanız 5500 m2 ise oraya 250 m2 bir yapı koyabilirsiniz.
– 5050 m2 de ne yapacaksınız ? Çok basit 5050 – 5000 = 50 m2 bir ev yapabilirsiniz.

Bu arazilerde tarımsal üretimi korumak için ,
üretimden pazarlamaya kadar süren faaliyetleri bünyesinde bulunduran entegre tesis niteliğinde olmamak şartı ile ,
Prefabrik ev yada ayrı yapılan kümes, ahır , mandıra , ağıl , su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler , balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut haricindeki yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den , parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan tüm yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) metreyi ve 2 katı geçmemek koşulu ile yapılabilmektedir.

Yukarda anlattığımız yapı çeşitlerinin birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak ev ile beraber inşaası durumunda da inşaat alanı katsayısı (0.40)’ı geçemeyecektir.

“Tarım Dışı Faaliyetlere Arazi Tahsisinde Genel Esaslar”

             Uygulama alanları izin mercii

             Madde 5 — Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kanunların kapsamı dışında kalan alanlarda, her ölçekteki bölge planları, çevre düzeni planları, nazım imar planları, mevzii imar planları, uygulama imar planları ve bunların eki imar planları ile yerleşim alanlarındaki ilave imar planları için ihtiyaç duyulan arazinin tarım dışı amaçlı faaliyetlere tahsisi İl müdürlüklerinin iznine tabidir. Bölge planları, çevre düzeni planları ve nazım imar planları gibi küçük ölçekli planlar hazırlanmadan önce ilgili kuruluşlar, planlanacak alanların sınırlarını gösteren 1/25 000 veya daha büyük ölçekli haritalarla birlikte, İl müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlükleri, hazırlayacakları arazi özellikleri ve tarımsal faaliyetlerle ilgili bilgileri içeren tarımsal etüt raporunu değerlendirerek, karara esas gerekli belgeler tamamlandıktan sonra, müracaatları en geç bir ay içerisinde sonuçlandırır.


İletişim Bilgileri

  • Adres: MEVLANA MAHALLESİ 854 SOKAK NO:1 KAT:2 - GEBZE/KOCAELİ
  • Telefon: İLETİŞİM 0262 643 74 47
  • Fax: 0262 643 74 47
  • Email: info@komsuinsaat.com.tr
KOMŞU İNŞAAT

© 2016. KOMŞU İNŞAAT www.www.komsuinsaat.com.tr